หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
อบต.สิงหนาท
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
“ เป็นศูนย์การบริการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพที่ดี
ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม
หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.สิงหนาท  

 
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
    ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    พัฒนาการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ประชาชนมีการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
    ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
    มีการบริการประชาชนที่ดี
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  ก่อสร้างระบบประปา ไฟฟ้า ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  ก่อสร้างถนนหนทางให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
  ขุดลอกคลอง หนอง บึง เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับ การรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย
ของชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
จากภายในและภายนอก
  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับ และนอกระบบ
  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
กลยุทธ์
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ : 081-947-5123
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
จำนวนผู้เข้าชม 4,338,461 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-424-4259