หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
อบต.สิงหนาท
 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
    - คณะผู้บริหาร
    - คณะสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลิงหนาท
    - หัวหน้าฝ่าย
    - ข้าราชการประจำ/บุคลากร
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - สมาชิก
    - กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
    - อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ไฟล์แนบ
    - รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
    - ข้อมูลหน่วยงาน
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวกิจกรรม อบต.
    - กิจการสภา/รายงานประชุมสภา
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - เพจ งานประชาสัมพันธ์ อบต.สิงหนาท
    - เพจ อบต.สิงหนาท
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (1ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการติดตามประเมินผลการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564 ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ : 081-947-5123
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
จำนวนผู้เข้าชม 1,901,248 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-424-4259