หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
อบต.สิงหนาท
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตสองแห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในเขตสองแห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) จำนวน ๙ ระบบ ตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]โครงการจ้างเหมาปักเสาเข็มกันดินพังทลาย ขยายถนนสายเลียบคลองสามวา หมู่ที่ 1,4 ตำบลสิงหนาท [ 24 ม.ค. 2566 ]กากน้ำตาลเพื่อราดปกคลุมผิวจราจร พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท หมู่ที่4,5,6,7 [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท กิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Work Shop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท กิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Work Shop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท กิจกรรมฝึกอบรมเรื่องเจตคติเชิงบวกและความสุขในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตสองแห่ง ประจำเดือน มกราคม 2566 ภาคเรียนที่2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตสองแห่ง ประจำเดือน มกราคม 2566 ภาคเรียนที่2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]ซื้อกากน้ำตาลเพื่อราดปกคลุมผิวจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลสิงหนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.สิงหนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre S๒๒๒๐ จำนวน ๓ กล่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre S๒๒๒๐) จำนวน ๖ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายหนองสนุ่น-บ้านม้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-07 หมู่ที่ 1 ต.สิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายเลียบคลองหลุมทองหลาง (ฝั่งตะวันออก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-04 หมู่ที่7 ต.สิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตสองแห่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายหนองสนุ่น-บ้านม้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-07 หมู่ที่ 1 ต.สิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายเลียบคลองหลุมทองหลาง (ฝั่งตะวันออก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-04 หมู่ที่7 ต.สิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายเลียบคลองหลุมทองหลาง (ฝั่งตะวันออก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-04 หมู่ที่7 ต.สิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายหนองสนุ่น-บ้านม้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-07 หมู่ที่ 1 ต.สิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ : 081-947-5123
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
จำนวนผู้เข้าชม 3,296,717 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-424-4259